Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Halls Allé 13. 13. januar 1909

tykhudede Mandighed

Halls Allé 13
13/1 09.

Kære Professor Brandes!

Jeg er dybt rørt over, at De har ulejliget Dem for min Skyld. Det var ikke nogen Flyvetanke, der forleden fik mig til at nævne Freiligraths Digt. Mødet mellem ham og Andersen har jeg hyppig tænkt på, siden jeg læste derom hos Dem1. Min Formodning, at den tyske Digter ved den Lejlighed viste sig som den største Nar, har bekræftet sig for mig nu, da jeg kender Digtet. Situationen er for begges Vedkommende 2 yderst pudsig. Men morsomst synes mig dog Måden, hvorpå Freiligrath spejler sin tykhudede Mandighed2 i Andersens Barnagtighed.

Jeg har jo altså Lov til at beholde Afskriften. Jeg vil bevare den pietetsfuld som et nyt Minde om Deres kongelige Hjælpsomhed.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] hos Dem: Bredsdorffs note: Se "Samlede Skrifter", anden udgave (Kbhvn 1919), bind II, s. 119-20. FB: Stedet – og Freiligraths digt – skal citeres i noten her. tilbage
[2] tykhudede Mandighed: sml. HPs fem år ældre brev til Herman Bang. tilbage