Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Vestervoldgade 115. 2. april 1908

Mere om Racine-citatet

f.T. Vestervoldgade 115
2/4 1908.

Kære Professor Brandes!

De gør mig nu alligevel lidt Uret. Udtrykket skal findes i Racines "Athalie" 1ste Akt, 1ste Scene; men jeg indrømmer, at det ikke ganske er sådan, som jeg angav det efter Hukommelsen. Jeg > Der står: "Je crains Dieux, cher Abner! et n'ai point d'autre crainte". Desuden har det nu vist sig, at det var i "Politisk Dispache" og ikke i "Rigsdalersedlens Hændelser", jeg i sin 2 Tid fandt det citeret. I hvert Fald står det på en af de første Sider i denne Afhandling. Men det er 10-12 År, siden jeg havde P.A. Heibergs Skrifter i Hånden1. Det må tjene mig til Undskyldning.

Jeg siger Dem og Deres Frue mange Tak, fordi De forleden glædede os med Deres Nærværelse. Det var kedeligt, at Anchers ikke var kommen her til Byen dengang. Jeg veed, de vilde gerne have truffet Dem.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] P.A. Heibergs Skrifter: Det var troligen Otto Borchsenius og Fr. Winkel Horns udgave af Heibergs Udvalgte Skrifter fra 1884 HP har ejet. Begge de nævnte skrifter findes heri. tilbage