Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
3. december 1895

den hvalfiskelige Indvoldsorm

3/12 95.

Kære Dr. Brandes!

Af "Politiken" for i Dag ser jeg1, at De er vendt tilbage2 fra Deres Englandsrejse. Jeg har ikke vidst det før, og derfor sender jeg først nu medfølgende Bog.3

Jeg beundrer den Tålmodighed, hvormed De forfølger og knækker de Lus, der stadig sætter sig√ på Deres store gode Navn og Rygte. Men Gud véd, om det hjælper. Jeg er overbevist om, at bemeldte Jonas4 i Dag føler sig i høj Grad beæret. Ligesom sin bibelske Navne, den hvalfiskelige Indvoldsorm, opnår han 2 en Slags Udødelighed ved at blive udspyet som den slimede Klump, han er. Forøvrig har jeg indtil denne Dag Intet hørt om hans Bedrift, så den har næppe vakt synderlig Opmærksomhed her. Man er jo bleven vant til den Slags Angreb og véd på Forhånd, at Alt er Opspind og Ondskab.

Modtag en oprigtig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] ser jeg: nemlig af GBs artikel mod Jonas Collin. tilbage
[2] vendt tilbage: GB ankom til København 21.11.1895 efter en måneds ophold i England. tilbage
[3] Bog: Det må dreje sig om Dommens Dag der var udkommet 21.11.1895. tilbage
[4] Jonas Collin (den Yngre), zoolog (1840-1905), havde 4.11. angrebet GB for i Finland til en russisk korrespondent at have kolporteret "løgnagtig Sladder" om H.C. Andersen, Collin-familiens protege i generationer. Brandes svarede Collin i Politiken 3.12.1895. tilbage