Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Fredensborg. 3. november 1893

Ti Års Glæde og Udbytte

Fredensborg
3die Novb. 93.

Kære Dr. Brandes!

Jeg takker Dem meget, fordi De så venligt huskede at sende mig Deres Jobs Studier1. Jeg ser, at det var ret naturligt, når jeg ikke kendte de sidste Afsnit, da det pågældende Hæfte af "Tilskueren" den Gang endnu ikke var udkommet. At jeg har læst Deres bibelske Studier med den Glæde og det Udbytte, som jeg nu i ti År2 med Taknemlighed har høstet af Deres Skrifter, bryder De Dem vist ikke stort om at høre, og 2 jeg skal derfor ikke udbrede mig videre over det. Helt deler jeg ikke Deres Syn på de gamle jødiske Digteres Værd; selv "Højsangen" synes mig utrolig ensformig; men rimeligvis fordres der til den rette Forståelse Forudsætninger, jeg ikke ejer. Jeg véd, at De for nogen Tid siden holdt Forelæsninger over "Højsangen"3; men det falder desværre kun sjælden i min Lod at kunne få Dem at høre.

Med en venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Jobs Studier: Der må være tale om særtryk af de to artikler GB skrev i Tilskueren i henholdsvis september og oktober 1893. tilbage
[2] ti År: jf. HPs brev til Fr.V. Hegel af 2.2.1884 med omtalen af Brandes' bøger. tilbage
[3] Højsangen: 12.5.1893 havde GB holdt forelæsning i Kristiania om Salomons Højsang fra GT; muligvis [spørg Per Dahl] en gentagelse af en forelæsning i marts på Københavns Universitet. tilbage