Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra København. 5. december 1917

Frygt for den store Skattesaks

Adr: Snekkersten.
5te Decb. 1917.

Kære Dr. E. Brandes!

Trods Deres meget venlige Brev hører De først fra mig nu, fordi det var min Hensigt at søge Dem i Deres Modtagelsestid i Finansministeriet, når jeg kom til København på Gennemrejse. Her er jeg netop nu, men desværre med en forkølet Næse, så jeg må opgive at takke Dem personlig for Deres Tilsagn om eventuelt at beskytte min halverede Nobelpris mod yderligere Beklipning ved den store Skattesaks. Imidlertid vil Loven om Merindtægtsskat foreløbig ikke komme til 2 Anvendelse overfor mig, da Summen ikke udbetales før d. 1ste Juni næste År. Den vil altså ikke figurere på min Skatteblanket før 1919. Men forhåbenlig er De endnu til den Tid Finansminister og vil se på Sagen med samme Velvilje som nu.

Rigtig glad ved at blive præsenteret ved det literære Hof i Fællesskab med Gjellerup er jeg naturligvis ikke. Men Pengene er kommen mig godt tilpas. Nu frygter jeg kun for, at man skal tage min Finanslovsunderstøttelse fra mig, for så var der jo ikke meget vundet. Jeg har – foruden 3 mine Nærmeste – også min fraskilte Hustru at forsørge, og det endnu efter min Død. Men det trøster mig, at Prof. Troels-Lund, der skal være en hovedrig Mand, alligevel har beholdt sin Understøttelse.

Deres meget hengivne
Henrik Pontoppidan