Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Snertinge. 23. november 1899

Får Politiken en Konkurrent?

Snertinge
d. 23d Novb. 99.

Kære Dr. Brandes!

Jeg vilde netop have skrevet Dem det til, at Læseverdenen iår må undvære min Stemme i den literære Juledags-Messe. Jeg har ikke Tone skabt i Livet for Tiden; jeg er hæs, forkølet, jeg veed ikke hvad. Hav mig derfor undskyldt!

Forresten troede jeg at "Politiken" gik ind nu. Nu kommer jo "Samfundet"1 med Alfred Ipsen, min gamle Skolekammerat, til Redaktør. Kan De begribe, at fornuftige Mennesker kan tage en sådan Konfusionsmager til Leder af et Blad? Jeg kunde have undt "Politiken" en værdigere Konkurrent. Jeg modtog for nogen Tid siden en Anmodning om at skrive i Bladet, og til min største Forbavselse kom denne Anmodning fra en af mine Venner2, der er arg Fritænker og ivrig Venstremand, og som syntes stærkt interesseret i Bladet. Jeg troede, det skulde være et Grundtvigianer-Organ. Men rimeligvis 2 er det "Politikens" Forhold under Lock-out'en der hos ovennævnte Mand – og måske hos flere – har skabt Utilfredshed med den.

De sidder for Øjeblikket i Literatur til op over Øjnene. Jeg selv har næsten intet læst af Årets Afgrøde. Ove Rodes Bog3 sidder jeg midt i, og den morer mig. Forresten graver jeg i min Have og søger at komme til Kræfter.

Her ligger nogle Hefter4 "Fortællinger" til Dem; men jeg venter med at sende dem, til Bogen er færdig.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Samfundet: dagblad, 1900-05. "Startet af Alfred Ipsen, Mads Jepsen og Bering Lisberg som et organ, der på nordisk-nationalt grundlag skulle modvirke brandesianismen og de radikale blades moralnedbrydende frivolitet." (Søllinge: De danske aviser, 1989.) Til trods for en betydelig indsats af kapital – i sidste halvdel af 1901 var bladet officielt medlemsblad for Dansk Arbejdsgiverforening – blev bladet aldrig nogen alvorlig konkurrent til Politiken. tilbage
[2] en af mine Venner: en mulighed er højskoleforstander Alfred Povlsen, Ryslinge, som sad i Samfundets betyrelse. HP kendte ham fra Randers. tilbage
[3] Bog: Ove Rode: Harlekins Omvendelse - En Maske Komedie i 5 Akter, 1899, "hvor han gjorde op med Ungdomsvennen Osc. Madsen" (DBH). tilbage
[4] Hefter: det 6. hefte af subskriptionsudgaven af Fortællinger var udkommet 16.11.1899. Det 11. og sidste hefte kom 15.12.1899. tilbage