Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Bakkegårds Allé 6, Frederiksberg. 10. december 1897

en Bondeknøs i Laksko og høje Flipper

10 Decb 97. Bakkegårds Allé 6.

Kære Dr. Brandes!

Jeg ser til min Forskrækkelse, at vi i Morgen har den 11te – og at Fristen for Aflevering af Bidrag til Politikens Julenummer dermed er udløben. Jeg har stadig gået med et Hoved fuldt af Kobbersmedde1, – derfor har jeg ikke fået noget ned√ på Papiret. Men dersom De vil vente på mig endnu et Par Dage, skal jeg nok få et eller andet gjort. –

Jeg håber, De vil unde 2 mig lidt rigelig Plads. Jeg har med Årene – desværre – mistet Evnen til at√ fatte mig i Korthed.

Tak for den ærefulde Salut, De forleden gav min gamle "Kirkeskude" med på dens nye Rejse. Jeg har for Resten ondt ved at betragte Bogen2 som min egen. Når man i seksten År har erindret sig den som en rødmosset, kluntet og vadmelsklædt Bondeknøs og pludselig ser den optræde i mondæn Dragt med Laksko og høje Flipper og 3 en Professor under hver Arm (Henningsen og Tegner), – så har man i første Øjeblik lidt vanskeligt ved at genkende den.

Ja, Gud ske Lov for det berømte danske Boghåndværk! Det er såmænd det, vi for Tiden lever af allesammen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Kobbersmedde: af svensk kopparslagare, i betydningen tømmermænd, eftervirkninger af en rus. tilbage
[2] Bogen: anden udgave af Kirkeskuden, med illustrationer af Frants Henningsen og med forsats og to forskellige indbindinger af Hans Tegner, udkom i december 1897. Anmeldt 9.12. af EB i Politiken. tilbage