Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Bakkegårdsallé 6, Frederiksberg. 24. november 1897

Politiken og mine Principper

24 Novb 97. Bakkegårds Allé 6.

Kære Dr. Brandes!

Jeg har – af Hensyn til mit skøre Hoved – måttet lægge alt Skrive- og Læsearbejde til Side nogen Tid. Rigtignok er der længe til Jul; og jeg må vel nok kunne få en eller anden bitte Ting på Papiret inden Midten af December; – men skulde det imod Forventning ikke lykkes mig, må De ikke blive vred på mig derfor.

2 At det skulde være "mod mine Principper" at skrive i Politikken véd jeg ikke noget om. Hverken Politiken eller mine Principper har forandret sig siden sidste Forår og er vist i det hele indtrådt i Stabilitetens Stadium.

Tak fordi De vil have mig med i Deres Julenummer og venlig Hilsen

Deres hengv.
H Pontoppidan.