Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Stevns Møllegaard, Store Hedinge. 26. juni 1918

blev ikke til noget med dit Besøg


26.6.18.
Stevns Møllegård.
pr.
Storehedinge.

Kære Borchsenius!

Du skal have mange Tak, fordi du har tænkt på mig og vil sende mig et Ekpl. af din Kålund1, som jeg ikke ejer. Jeg håber inden altfor lang Tid at kunne sende dig en anden Bog2 til Vederlag.

Jeg har nu slået mig ned her i Sydsjælland for Sommeren. Priserne ved Nordkysten – for Lejligheder og for Pension – er i År ikke for Literater. Landet her er fladt som et Stuegulv og skovløst. Også Havet har jeg desværre på temmelig 2 lang Afstand. Men jeg måtte tage, hvad der lod sig finde uden altfor lang og besværlig Søgen. Og er her ikke videre smukt, så er her til Gengæld fredeligt.

Fredensborg forlod jeg i Begyndelsen af Maj. Det var meget kedeligt, at det ikke blev til noget med dit Besøg, mens jeg var der. Men det har altid sine Vanskeligheder at få noget af den Slags arrangeret sammen med Østergård, der mere og mere indspindes i et Net af huslige Bekymringer. Han mente på det Tidspunkt ikke at kunne forsvare at tage bort fra sin Hustru og være hjemmefra blot en halv Dag.

Min egen Kones Tilstand er ret 3 uforandret efter det langvarige Hospitalsophold i Vinter. Men hun færdes dog ude, og vi har en ganske rar Have her, som hun kan gå og pusle i.

Vi sender begge venlige Hilsner til dig og din Familje.

Din hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Kålund: Otto Borchsenius: H.V. Kaalund, 1918, 2. gennemsete udgave [af Kaalund-delen af bogen To Digtere, 1886]. tilbage
[2] anden Bog: Et Kærlighedseventyr. tilbage