Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 27. juni 1918

Kaalund-dagen

Colbjørnsensg. 27.
d. 27/6 1918.

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for Brevet. Men jeg maa gøre dig Ulejlighed med endnu et. Fru Hegel skrev nemlig forleden til mig, om jeg ikke kunde faa dig og din Frue med ud paa Skovgaard en Middag efter vor egen nærmere Bestemmelse. Vil du og kan din 2 Frue tage herind for atter at tage ud til Ordrup? Det vilde selvfølgelig være min Hustru, vore Børn og mig (vi er nemlig indbudte alle fire i Anl. af Kaalund-dagen1), [kært(?)] om du og din Frue 3 kunde være med. Af de Venner, der i sin Tid kom paa Vridsløselille2 ved St. Hanstider, lever nemlig nu kun Jacob Hegel, hans Frue og jeg.

Forsmaa ikke medf. Bog3. Den er kun lille overfor de mange store Værker, du 4 har sendt mig i Tidens Løb.

Min Hustru og Børnene beder mig hilse dig og din Frue paa det venligste.

Din hengivne
Otto Borchsenius

 
[1] Kaalund-dagen: 23.6.1918 var hundredårsdagen for Hans Vilhelm Kaalunds fødsel. tilbage
[2] Vridsløselille: 1859-81 var Kaalund overlærer ved Vridsløse Cellefængsel. tilbage
[3] Bog: Kaalund. 2. gennemsete Udgave. tilbage