Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Havreholm. 29. juli 1886

noget til "Mgbl"

Havreholm
pr Esrom.
Torsdag. [29.7.18861]

Kjære Borchsenius!

En af Dagene kommer jeg til Kjbhvn. med noget til "Mgbl"2.

Indtil da blot en venlig Hilsen fra os med en Beklagelse over, at du ikke vilde besøge os.

Din hengv.
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæks datering ud fra en formodning om, at OBs besøg, der ikke kom istand, er det i brevet 26.7.1886 omtalte. tilbage
[2] noget til "Mgbl": foreløbig ikke fundet noget i Morgenbladet, som kan være det, HP har stillet i udsigt, sml. den ukendte "Novelle" 23.12.1886. (Skjerbæks note). tilbage