Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Havreholm. 26. juli 1886

Rejse til Fyn

Havreholm
pr. Esrom
Mandag. [26.7.18861]

Kjære Borchsenius!

Jeg har været nødt til at foretage en Rejse til Fyn, hvor jeg forgjæves søgte Lejlighed til at skrive noget passende til "Morgbl". Jeg véd derfor intet bedre Råd, end at du bekvemmer dig til at se herud for personlig at ruske i mig. Vi ville være særdeles glade ved dit Besøg, og jeg kan da også få Lejlighed til at takke dig for de venlige Ord2, hvormed du forleden omtalte min lille Fortælling3 i "Folkets Almanak". For din Søn4 er her Stikkelsbær og Kirsebær i Mangfoldighed, fald han vil tage til takke med denne Underholdning.

I Håb om at se dig

Din hengv.
Henrik P.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] venlige Ord: i Morgenbladet 18.7.1886. tilbage
[3] Fortælling: "Ane-Mette". tilbage
[4] Søn: Kaare, f. 1.8.1874, eneste barn af Otto Borchsenius' 1. ægteskab, som opløstes 1879. tilbage