Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 16. maj 1884

"Mimoser" bliver virkelig god

[påtegnet:] [Maj 851] Hjørlunde By.
Fredag. [16.5.1884]

Kjære Ven! Det er skammeligt med min Artikkel; den er gået i Baglås for mig, – således som Du véd, det oftere hænder, når man vil behandle et stort Æmne på en kneben Plads; man vil have alting med og tør dog ikke give Afklad på det, der er sikrest på Publikums Bifald: Afrundethed. Jeg skal imidlertid i Aften eller i Morgen tidlig forsøge at få den på ret Kjøl igjen. Mandag Morgen skal du i alle Fald få Besked.

Jeg har haft den store Glæde at blive løst ved Andr. Schou, men ved Justits[råd] Hegel, idet Schou skrev mig til med Forslag om en snarlig Afgjørelse. Men herom mere på Mandag. Såsnart jeg har sendt dig et√ Bidrag 2 tager jeg til Jylland og tænker at blive der en 8-14 Dage. Men også herom mere.

Jeg arbejder ellers i denne Tid ufortrøden, og med så megen Lyst, som jeg ikke har gjort længe. Det er min "Mimoser"; den bliver virkelig god. Tjen mig i ikke at nævne Titlen, men bevare den som en Hemmelighed; den oplyser nemlig så meget om Bogens Tankegang.

Undskyld Lappen, hvorpå jeg skriver.

Med venlig Hilsen
Din hengv.
Henrik Pontoppidan.

 
[1] en fejl; bruddet med Andr. Schou skete i maj 1884, og HP boede ikke i Hjørlunde i maj 1885. tilbage