Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 11. maj 1884

Schou er en Stud

Hjørlunde By.
Søndag Morgen. [11.5.18841]

Kjære Ven!

Jeg blev i Går – i Stedet for at skrive Rusticus – nødt til at tage til Byen for at klare de Schouske Affærer. Det er mig en uhyre Lettelse at vide mig frigjort fra det Menneske; han er en Stud. Heller ikke skal det være mig ukjært for Fremtiden at blive fri for – som jeg så forleden – at blive averteret sammen med "Frit. No 1 o.lign. – skjønt, det vilde dog være lige meget. Hegels – både den unge og den gamle – var overordentlig flinke.

Op til dig kom jeg, som du sér, ikke. Derimod traf jeg din Søn og Fru Larsen på Gaden. Du fik vel derimod mit Kort hos Neiendam, hvor jeg søgte ind hen til din sædvanlige Spisetid i Håb om at træffe dig dér.

I Dag er det jo igjen hel Sommer, så nu fordufter jeg vel snart. Alligevel skal jeg love ikke at rejse, før jeg har sendt mindst to Bidrag til "Ude og Hj" – måske til Tirsdag Aften.

Venlige Hilsner fra os alle. Når jeg kommer tilbage fra Jylland, håber jeg – og vi alle – 2 bestemt endelig en Gang at få dig at se herude.

Din hengv.
Henrik P.

 
[1] FBs datering. tilbage