Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 29. marts 1883

jeg har lært en hel Del

Hjørlunde.
pr. Slangerup
Torsdag. [22.3.18831]

Kjære Hr. Borchsenius!

Jeg vil blot lade et Par Ord følge med de 3-4 Ark, som jeg har samlet sammen, for at De dog kunde få Resten på én Gang. Når Bogen er helt færdig, hører De naturligvis yderligere fra mig; men jeg må dog her ved det sidste Ark gjentage og forny min Tak til Dem for den Tålmodighed, hvormed De har fulgt Menighedens knudrede Vej, og de gode Vink, De undervejs har givet den. Et tror jeg: at jeg så nogenlunde har fået det frem, jeg har villet, om end måske ofte i uheldig Form, Noget for Stærkt, Noget for vagt. Men Et vèd jeg: at jeg har lært en hel Del under Udarbejdelsen af denne Bog. Dette sidste håber jeg, at Fremtiden vil vise.

Som sagt, De hører snart fra mig igjen. Mine bedste Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage