Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 28. juni 1882

opgivet min Lærervirksomhed

Hjørlunde.
pr. Slangerup.
28de Juni.
[påtegnet:] [1882]

Kjære Hr. Borchsenius!

Da vi tog fra Chur, vidste vi ikke det Sted i Verden, hvor vi vilde hen, og derfor var det, Deres Brev kom tilbage, hvad der var meget kjedeligt, da det vilde have moret os meget at få Brev fra Dem netop dernede. Men nu er jeg dog glad ved, jeg fik det her; og jeg takker Dem meget for det, og fordi De tog Esther.

Rigtignok er jeg, nu jeg læser Skitsen på Tryk, halvvejs kjed af at have skrevet den; der er noget blegt af uddød Poesi i den, og det var meget berettiget af Dem at sætte Sørgeflor over den i "Ude og Hj."

Nu befinder jeg mig særdeles vel√ ved atter at være hjemme, og når jeg nu får overstået en Flytning hen til en ny og større Lejlighed, skal jeg rigtig til at gjøre noget ved Blækhuset; jeg synes at have vundet mange Kræfter dertil på Rejsen. Også har jeg nu ganske opgivet min Lærervirksomhed, da det åbenbart ikke kunde gå både at have Mel i Munden og puste på èn Gang.

De traf vel mit Kort1 i Deres Brevkasse? Jeg var kjed af, jeg ikke traf Dem, og jeg havde 2 sikkert søgt Dem endnu en Gang, om jeg havde haft tid dertil; men vi rejste samme Middag herhjem.

Samtidigt med dette Brev afsender jeg et til Andr. Schou, foranlediget ved et Brev fra ham, der gav mig Lejlighed til at fortælle ham om Tilbudet fra Gyldendal og sætte ham en lille Kniv for Struben. Mine Forhold er jo nemlig ikke anderledes end at jeg må passe på, hvad jeg kan få.

Det var ellers blot for at takke Dem for Brevet og melde min Hjemkomst, at jeg tog fat på Pennen, og derfor blot mange Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Kort: dvs. visitkort, lagt der under forgæves besøg. tilbage