Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Ahlmanns Allé 4. 31. marts 1911

for Smed at rette Bager


31/3 1911
Ahlmanns Alle 4.
Hellerup.

Kære Bojesen!

Jeg modtog idag på samme Tid Anvisning og Pengebrev. Den første (med Deres Brev) var gået om ad Halls Alle og var derved bleven forsinket. Jeg takker nu for begge Dele og sender de underskrevne Kvitteringer.

Jeg forstår ikke, hvorledes det er gået til, at jeg ikke har modtaget den det Årsopgør, der efter Deres Formening skulde være sendt mig 24d Febr. 1910. Jeg har temmelig sikkert aldrig haft det i mine Hænder og har heller ikke kunnet finde det mellem mine Papirer.

At jeg ikke har protesteret mod, at Schubotheske Forlag stadig√ opførte mit Honorar for Blicher-Udgaven på min Konto, er ikke så underligt. Man plejer jo ikke at afskrive et hævet Honorar, før Bogen er udkommen, og så længe det Schubotheske Forlag eksisterede var der ingen 2 Grund til at tro, at Udgivelsen ikke engang under gunstigere Forhold vilde finde Sted. Dette talte Hirschsprung netop mange Gange om. Først da Forlaget gik ind op i det Gyldendalske, tilintetgjordes denne Mulighed, og da skreg jeg også Gevalt. Når Udgivelsen i sin Tid udskødes, var det, fordi Schubothe var kommen under Vejr med, hvor billig den nye√ gyldendalske Udgave vilde blive, og denne var jo, som De siger, allerede i Arbejde dengang. Om virkelig Bauditz hos mig har set en Korrektur og derefter√ givet det konkurrerende Firma Meddelelse derom – kan dette retfærdiggøre, at jeg ikke får mit Arbejde betalt efter Overenskomsten? Er det ikke for Smed at rette Bager?

Jeg har mødt så megen Velvilje hos Dem, at jeg naturligvis ikke vil blæse denne Sag op til Stridsemne. Men 3 jeg beder Dem dog om ved Lejlighed at tage Spørgsmålet op igen til Overvejelse.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan