Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Halls Allé 13. 20. marts 1910

en Bog til Julemarkedet

Halls Alle 13
20/3 10

Kære Bojesen!

Om en halv Snes Dage har vi 1ste April, en Dag, jeg – ærligt talt – længe har set hen til med Forventning og Længsel på Grund af den store Udbetaling, jeg da har Krav på hos G.B.N.F. Men nu opdager jeg, at Påsken1 ligger imellem. Børnene skal ud og rejse; jeg selv skulde også gerne benytte det gode Vejr; men dertil har jeg ingen Penge. Vilde det genere G.B.N.F. for en Gangs Skyld at narre April på den Måde, at 1ste April for mit Vedkommende faldt før Påske? Selvfølgelig skulde der i så Fald√ fradrages Summen et Beløb, der svarede til Renten for den endnu tilbagestående Tid, 2 og selvfølgelig har jeg slet ikke Brug for hele Summen straks√ men kan nøjes med en Bagatel, dersom De nødig vil gøre Forandring i Deres finansielle Dispositioner. Jeg mener blot, at De måske helst vil være fri for den Ulejlighed at skulle sende Penge to Gange.

Hvad nu mine literære Planer angår, så veed De jo, at jeg ikke føler videre Trang til at underholde Publikum i Øjeblikket; jeg vil helst gemme hen "til Natten". Men i Længden kan jeg naturligvis ikke leve som Forfatter på den Måde, og jeg skal da også nok gøre min Skyldighed denne Gang og møde med en Bog til Julemarkedet2.

Tak for de venlige Linjer, De forleden sendte mig, for Bøger og alt godt

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Påsken: det var påskedag 27.3.1910. tilbage
[2] til Julemarkedet: det blev der ikke noget af. tilbage