Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 3. marts 1910

velkommen heroppe

3/3 10

Kære Henrik Pontoppidan.

Med Pengene forleden skulde De have haft et Par venlige Ord, men disse ere blevne hængende i Blækhuset og finder først nu Vej gennem Pennen. Godt at det ikke blev omvendt, saa at Ordene vare komne, men Pengene blev hængende. Uha! med Gru tænker jeg paa om den udeblevne Husleje havde bevirket, at De var blevet sat paa Gaden, – naa, – var De det, véd De, at De havde været velkommen heroppe og det selv om De havde haft et nok saa fyldigt Manuskript under Armen. –

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Ernst Bojesen