Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Frederiksborg. 27. september 1905

så rig en Medfølelse

Frederiksborg.
27d Septb. 1905

Kære Bojesen!

Tak for venligt tilsendte Bøger. Af hvad jeg hidtil har læst, har Carl Hansens "Spild1" glædet mig mest. Jeg ser godt, at Fortællingen, som Kunstværk betragtet, har store Mangler; men den griber alligevel, fordi den rummer så megen Livserfaring og Livsforståelse og bæres oppe af så rig en Medfølelse.

Mine egne to "Små Romaner" skal vel nu snart på Markedet for ikke helt at blive borte i Trængslen. Når det er sket, kigger jeg ind til Dem. – Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan

[Med EBs hånd øverst:] Livets Kilde

 
[1] Spild: Carl Hansen (fra 1934: Fahlberg), (1870-1939): Spild. Silhuetter fra Forbryderverdenen, 1905. tilbage