Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 27. september 1905

omkring Midten af Nvbr.

27/9 5.

Kære Henrik Pontoppidan

De "Smaa Romaner" er saa at sige færdige; men før noget ind i Oktober synes jeg ikke ret, vi bør udsende dem, ellers kommer de for tidligt for Julemarkedet. – Naar da "Livets Kilde" kommer omkring Midten af Nvbr. – ikke gerne senere – haaber jeg, at De kommer til at lege godt med i Julelegen. –

Kig endelig ind, jeg længes efter at se Deres Aasyn

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] 0/353