Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Frederiksborg. 1. april 1905

Min store Søn emigrerer

Frederiksborg
1ste April 1905.

Kære Bojesen!

Igår måtte jeg gå Deres Dør forbi; De var optaget, og jeg havde kun lidt Tid. Havde jeg truffet Dem, vilde jeg have spurgt Dem, om jeg kunde gøre mig Håb om at få lidt Penge hos Dem i denne Måned, og nu er jeg pludselig kommen i Forlegenhed for 200 Kr; derfor jeg sender jeg Dem dette Brev på Halsen ekspres. Jeg vilde være Dem meget forbunden, om denne Sum kunde blive mig tilsendt endnu idag eller dog i hvert Fald på Mandag. – Men jeg vil lige så gerne med det samme sige, 2 at jeg rimeligvis endnu engang i denne Måned gør Haneben for Deres Pengekasse. Min store Søn1 har, efter at have afsluttet et Kursus på Orlogsværftets Værksteder, besluttet sig til at emigrere og rejser i Midten af Måneden til Amerika med "Hellig Olav"; og helt uden Skillinger vil jeg ikke lade ham rejse.

Fra Bogtrykker Langkjer har jeg til Morgen modtaget den første Korrektur2. Den skal blive tilbagesendt med det samme, og "Forordet" skal jeg lade medfølge.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Søn: Hans Broby Pontoppidan, Elev, 18 år, født Havreholm, Hornbæk-Hellebæk sogn, rejste fra København til New York City 19.4.1905 med Hellig Olav (kilde: Københavns Politis Udvandrerprotokoller). tilbage
[2] Korrektur: Fra Hytterne, 2. udg., trykt på Langkjærs Bogtrykkeri, udkom 12.4.1905. tilbage