Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 9. marts 1905

Retskrivnings-Ændringen

9/3 5.

Kære Pontoppidan

All right! – Prøvesiden paa Hytterne er lovet mig til Fredag og følger da. – Jeg har kasseret to som Følge af at Bogen blev for mange Ark, om disse lagdes til Grund for Udgaven. I Virkeligheden er "Fra Hytterne" større end jeg havde tænkt mig det; men nu faa vi at se, om vi ikke kan faa en smuk Bog ud af det paa omkring 12 Ark. – Det er givet at Prisen maa være billig, om muligt 2 Kr 50 Øre, er den ikke det, gaar det ufornuftige Rak, der kaldes Publikum, hen og raisonnerer saaledes, at de hellere maa spendere 5 Kroner for de samlede Fortællinger. Hvad mener De om et Oplag paa 1500 og da i Honorar 20% (= 750 Kroner)! – Mulig slipper vi ikke under 14 Ark [...] faa at se!

Alt skal blive iagttaget hvad [...] efter Fortællinger 1 Udgave – [...] o. s. v. angaar. –

2 Ja det er rigtig nok at "Den gamle Adam" ligger sat fra forrige Aar, da De behandlede de "Smaa Romaner". – Om De med de smaa Romaner har talt om at de skulde sættes efter Fortællingerne husker jeg ikke; men jeg haaber ikke at Retskrivnings-Ændringen bliver saa besværlig. Kan Trykkeriet ikke besørge det, saa er De fri. Tegner har været nær ved Kapitelanbringelserne, saa maa det vel være rædsom smukt og fint. – Et Expl af Natteravn[?!] følger til de eventuelle Rettelser. – Hvad mener De om 2000 smaa Romaner – billig Udsalgspris og 20% til Dem? Eller skal vi vente til "Den gamle Adam" er kalkuleret og da se hvorlunde det stiller sig?

Livets Kilde – pæn[?] almindelig ny Pontoppidan – Oplag? – Honorar 50 Kr pr Ark pr 1000. –

De har Ordet – hvis der er noget at bemærke. –

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] 199/