Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 13. oktober 1903

vi Forfattere under Formynderskab

13d Oktb. 1903 Hillerød

Kære Bojesen!

Jeg har været på Rejse i nogle Dage; derfor denne sene Tak for de mig tilsendte Bøger, hvoraf særlig den store "Om Døden"1 er en værdifuld Gave, som jeg skal vide at påskønne. Fra Deres Meddirektør har jeg modtaget et elskværdigt Brev2, som jeg har besvaret i Overensstemmelse med mine Udtalelser til Dem forleden. Jeg begriber stadig ikke, hvilke Grunde "Det nordiske Forlag" kan have haft til at udslette sig af Tilværelsen ved at gå op i Gyldendal. I Løbet af få År har De forstået at samle næsten alle de Forfattere af det unge og yngste Kuld, med hvilke der overhovedet kan regnes. Der har stået en Glans af Ungdom om Deres Forlag, en Morgenrøde-Glorie, som lånte også de ældre eller halvgamle Forfattere et Foryngelsens Skær. Og nu ender det hele i en stor, sort Gryde, hvori ingen kan se Bund. Om de skjulte Kræfter, der har 2 været i Virksomhed her, har haft Literaturens Tarv for Øje, veed jeg ikke; men jeg kommer ikke bort fra, at vi Forfattere ved den stedfundne Ordning ligesom er bleven sat under Formynderskab, hvad kun kan skabe Mistillid og Uvilje på begge Sider.

Men nok derom. Fremtiden vil vise, om jeg får Ret. – Af "Lykke-Per" VII har jeg idag modtaget de tiloversblevne Friekpl. Tegners Omslag er fortræffeligt. Kun frygter jeg, at det lover mere, end Bogen holder.

De venligste Hilsener. Noget nyt har jeg ellers ikke at meddele. – Nu og altid

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Om Døden, af Oscar Bloch, 1903. Værket er i to bind; det først om dødsmåder, det andet om berømte menneskers død, heribland Viggo Hørups. tilbage
[2] Brev: se brev fra Peter Nansen 6.10.1903 og efterfølgende korrespondance. tilbage