Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 29. september 1903

ikke yderligere Forskud

29d Septb. 1903 Hillerød

Kære Bojesen!

Vi har iovermorgen d. 1st Oktb, så det er på Tide at sige Dem, at jeg efter omhyggelig Overvejelse af den ny Situation, hvori vi siden den 14d ds befinder os, har besluttet fremtidig at give Afkald på den månedlige à Conto-Udbetaling, jeg hidtil har modtaget af "Det nordiske Forlag". Efter den fuldbyrdede Forlags-Sammenslutning tør jeg ikke yderligere forøge mit Forskud (og mine dermed følgende Forpligtelser), før jeg ser, hvorledes de nye Forhold udvikler sig. Jeg behøver jo ikke at fortælle, hvor højt jeg har skattet Dem som Forlægger, hvor taknemlig jeg har været for den Interesse, De har vist min Produktion, som for det Venskab, De har vist mig personlig. Men jeg frygter for, at det Fortrolighedsforhold, der har bestået imellem os, ikke lader sig overføre i den nye Tingenes Tilstand, – også fordi det er√ vanskeligere i pinlige Tilfælde at 2 betro sig til tre1 end til een.

Men jeg behøver sikkert ingen lang Forklaring. De kender mig jo og kan forstå, at jeg ikke har Mod til at binde mig på det uvisse med stærkere Bånd end dem, der allerede nu holder mig til den store nye Forlagsvirksomhed.

De venligste Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] tre: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag havde 3 direktører: Ernst Bojesen, Peter Nansen og August Bagge. tilbage