Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snertinge. 14. december 1900

min Kones svære Sygdom

14d Decb. 1900. Snertinge.

Kære Bojesen!

Min Kone skriver til mig idag, at hun foruden 200 Kr har fået "den fineste og dejligste Buket" fra Dem. Jeg veed ikke, om hun selv er i Stand til at takke Dem; nu gør jeg det foreløbigt på hendes (og mine egne) Vegne. Vi er Dem altid oprigtigt taknemlig for al Deres Elskværdighed imod os.

Andre 200 Kr modtog jeg selv, og Kvittering for de 400 Kr medfølger her.

"Det ideale Hjem" såe da endelig Lyset; men på dette Tidspunkt er der jo ikke mindste Udsigt til at få Bogen solgt i det beregnede Antal Ekpl. Såvidt jeg har forstået, har Forlaget kun trykt 4000 Ekpl, skønt Aftalen lød på 6000 Ekpl, og jeg alene af den Grund lod mig overtale til den hele Affære. Nå, når man 2 blot vil udbetale mig det hele Honorar, kan det jo iøvrigt være mig ligegyldigt.

Jeg er meget ked af, at jeg ikke kunde følge Deres Indbydelse til at spise hos Dem imorgen; men De vil forstå, at jeg under min Kones svære Sygdom holder mig borte fra Selskabeligheden. Hun er forresten nu igen lidt bedre; dog slipper hun ikke ud fra Hospitalet foreløbigt.

Med den venligste Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan