Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snertinge. 3. december 1900

min Kones Helbredstilstand

3die Decb. 1900. Snertinge.

Kære Bojesen!

Min bedste Tak, fordi De vilde se mig hos Dem; men – desværre – jeg tør ikke love at komme, da min Kones Helbredstilstand, i hvilken der igen er indtrådt en Forværring, giver Anledning til alvorlig Bekymring. Jeg må derfor give Afkald på den Glæde, det ellers vilde have været mig at blive Deres Gæst d. 15d.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan