Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snertinge. 20. november 1899

den er uanstændig


20d Novb. 99.
Snertinge.

Kæreste Bojesen!

Mange Tak for Pengene men især for Deres Brev1. Det glædede mig at se, at den Meddelelse, jeg havde haft at gøre Dem, ikke voldte Dem større Forskrækkelse, end at De kunde bevare Deres gode Humør. Jeg er også glad ved, at De gik ind på mit Forslag; de to Bind "Fortællinger" kommer nu til at indeholde alt, hvad der af mine mindre Arbejder har vundet noget Navn; og jeg kan iøvrig trøste Dem med, at der ikke – som De formoder – bliver på 12 Hefter men højst ½ Hefte over de 10, som fra Begyndelsen var fastslået. Dersom De nu vilde klemme dygtigt på Græbe, kan Bogen endnu blive færdig i rimelig Tid før Jul.

"Lykke-Per" IV er forhåbentlig i dette Øjeblik bleven udsat, og dens V er allerede 2 i mit eget Maskineri. Dog får De nok en anden Bog fra mig før denne; men derom kan vi jo tale.

Jeg sender Dem hermed det "vilde" Skud2, der påny er blomstret op på den Schubotheske Urtegård efter i 8 År at have været forglemt både af andre og mig selv. Jeg vil ikke hermed tvinge Dem til at læse den, tværtimod, Deres Moral kunde måske tage Skade af den; Folk siger, at den er uanstændig. Men De kan jo glæde Dem over de smukke Tegninger.

Nu blot en Hilsen med Ønsket om, at De virkelig engang vil gøre Alvor af at se herud til os, når Deres travle Dage er tilende.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] det "vilde" Skud: Vildt, 2. udg. med tegninger af Fritz Syberg, der udkom 15.11.1899. tilbage