Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snertinge. 15. november 1899

endnu√ tre (højst fire)

Snertinge
15d Novb. 99.

Kære Bojesen!

Jeg har idag sendt Thiele nyt Manuskript og imorgen sender jeg Slutningen. Bogen1 bliver på 9 Ark, og jeg troer, at både De og jeg vil få Fornøjelse af den. Jeg håber nu, at Omslaget er færdigt, så Udgivelsen kan foregå nogenlunde rettidigt. Dersom De skulde tænke på at sende nogen Meddelelse om Bogens Komme til Bladene, beder jeg Dem om ikke at betegne dette Bind som nogen foreløbig Afslutning. Jeg troer, det blot vilde forøge Folks Utålmodighed og Kritikens Gnavenhed. Det hele vil da let få et Præg af Endeløshed. Jeg tænker på at lade sætte på det sidste Blad, at Bogen vil afsluttes med endnu√ tre (højst fire) Hefter.

Men egentlig er det "Fortællingerne", jeg er nødt til at skrive om. Det viser sig, at vi ganske har forregnet os med Hensyn til, hvad Hefterne sluger. Jeg har sendt Græbe2 alt det, der er bestemt til Optagelse, og dog kommer der til at mangle ikke så lidt. Med "Nattevagt", 2 der er den sidste, bliver 2d Bind kun på fjorten Ark. Jeg veed intet andet at gøre, end at lade også "Den gamle Adam" gå med i Købet. Den vil akkurat kunne udfylde det manglende og passe godt i 2d Bind som Pendant til "Minder" i 1ste. Det er mig jo ikke ubekendt, at der endnu ligger mange Ekpl af den Bog, og muligvis vil De af den Grund sætte Dem imod mit Forslag. Nogen De√ af mine andre Fortællinger, af hvilke der ikke er så mange usolgte Ekpl, kan dog√ ikke optrykkes uden et grundigt Gennemsyn, hvortil der jo slet ikke er Tid, medens "Den gamle Adam" kan gå direkte til Trykkeriet, og forøvrigt mener jeg, at denne sidste Bog altid vil have sin Værdi også som Enkelt-Udgave, da den jo har vundet et vist Navn.

Skulde De bestemme Dem til at gå ind på dette Forslag, beder jeg Dem sende Trykkeriet et Ekpl af Bogens 2d Udg med den Besked, at Titlen naturligvis skal have et Blad for sig, men at Kapitelinddelingen bortfalder, så de enkelte Kapitler kun adskilles ved et Mellemrum på 3 - 4 2 - 3√ Linjer og en Streg.

Endelig har jeg naturligvis en Bøn til Dem om Penge. Jeg håber, De vil overlade mig 350 Kr og lade dem sende herud, helst 3 inden vi alle er døde af Sult. Forresten ser De mig snart i Byen, som jeg begynder at længes lidt efter; jeg skal da personlig takke Dem for tilsendte Bøger. Min Kone sidder i denne Tid og glæder sig over Gejerstams "Lykkelige Mennesker".

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Jeg har på Fornemmelsen, at jeg har udtrykt mig meget vrøvlevornt i dette Brev; [her er et par linier klippet ud] Forhåbentlig udgransker De dog min Mening og undskylder mig min Mangel på Udtryksevne.

Jeg ser i Avisen idag, at Schubothe nu√ har udsendt min lille Fortælling "Vildt". Jeg har endnu ikke fået mine√ Ekpl herud, ellers havde jeg sendt Dem et med det samme.

 
[1] Bogen: Lykke-Per i det fremmede, der udkom 14.12.1899. tilbage
[2] Græbe: bogtrykkeren. tilbage