Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 27. december 1898

det hele et Forsøg

27 Decb 98. Bakkegårdsalle 6.

Kære Forlægger!

Modtag min Tak for det kolossale Værk1. Da jeg åbnede Pakken, troede jeg først, det måtte være en Bibel eller idetmindste en Kogebog; – De kan tænke Dem min Glæde, da jeg opdagede, at det var noget midt imellem, og at jeg selv var den profetiske Kok.

Det er ikke uden Skamfuldhed, jeg her tilbagesender det maskinskrevne Manuskript; det er jo ikke gået ganske jomfrueligt ud af mine Hænder. Det skal nu more mig at se, om jeg fuldstændig kan undgå Rettelser, når det er blevet sat. I hvert Tilfælde: hvad der kommer af den Art går på min egen Kappe; men vil Trykkeriet 2 selv rette Fejl Sætter-Fejlene, troer jeg ikke, der vil blive noget for mig at gøre. Vi får nu se!

I Betragtning af, at det hele jo er et Forsøg, beder jeg altså om for disse Arks Vedkommende at få en Korrektur. Fortsættelsen af Manuskriptet skal da følge.

Venlige Hilsner og endnu engang Tak for Bogen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] kolossale Værk: Det forjættede Land i samlet udgave. tilbage