Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 9. december 1898

en trist og ensom Jul

d 9d Decb 98. Bakkegårdsallé 6.

Kære Bojesen!

Tak for den tilsendte Afskrift1, som snart skal blive Dem tilbagesendt i rettet Stand. Naturligvis er der Fejl i den: men den synes mig gennemgående meget vellykket.

Disse Linjer kommer iøvrig til Dem som en Art Stormbebuder. Terminen går ind, Huslejen forfalder til Betaling, Julen står for Døren o.s.v. Jeg behøver ikke at forklare mig nærmere. Når jeg lader disse Linjer melde Dem min Ankomst, er det, for at De i Ro kan tage Stilling til Spørgsmålet i Forvejen.

Jeg har jo i det forløbne År udgivet to ny Bøger og "Det forjættede Land" (hvis sidste Ark vistnok nu er sat). Mit Honorar 2 for disse tre Værker beløber sig jo til c. 7000 Kr (det nye lille Oplag af "Lykke-Pers["] 2d Del giver jo vel√ også lidt). Vilde det nu være ubilligt at bede om af disse at få de 2000 Kr (heri indbefattet, naturligvis, det jeg allerede har fået i indeværende År), således at altså 5000 Kr afskrives. Og vilde det være for grådigt at bede om at få√, hvad der endnu mangler mig i disse 2000 Kr, imorgen, Lørdag, i en samlet Sum. Det er nemlig i Længden lidt trættende at hente dem i Småportioner, og Dem er det vel egentlig ligemeget.

Men nu ikke mere om Penge.

"Det forjættede Land" bliver ikke på mere end 36 Ark (knap2); men vi var jo enige om ikke af den Grund at sætte Prisen lavere end 5 Kr. 1ste Hefte var jo ikke på 4½ Ark, – og dette halve Ark er ikke medtaget i ovennævnte 36.

3 Nu blot disse Ord i Hast. Her står det desværre slet til. Min Kone er stadig syg og skal rimeligvis på Mandag flyttes til Diakonissestiftelsen. Mine Børn er for længe siden sendt bort. Så det bliver en trist og ensom Jul for mig.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Afskrift: maskinafskrift af HPs håndskrevne manuskript til de første kapitler af Lykke-Per. Hans Kærlighed ; jf. det følgende brev til Bojesen. tilbage
[2] knap: 565 s.=35 1/3 ark. tilbage