Henrik Pontoppidan til Harald Bergstedt
Sendt fra Svendborg. 10. august 1927

så sundt et Åndedrag


10 Avg 27.
f.T. Svendborg.

Kære Hr. Harald Bergstedt!

Jeg har her i Svendborg forgæves søgt at få Deres Adresse efterspurgt. Jeg vil nu prøve at komme i Forbindelse med Dem ved at benytte "Politiken" som Postkasse. Det var jo gennem dette Blad, De sendte mig en såre smuk og hædrende Fødselsdagshilsen forleden, og jeg vil derfor tro, at Bladet véd, hvor min Tak kan nå Dem.. Trangen til at trykke Deres Hånd og takke Dem er iøvrigt hverken fra i Dag (Deres egen Fødselsdag1) eller 2 i går. Næsten altid, når jeg læste noget af Dem, enten det var Vers eller Prosa, gjorde jeg i Tankerne Honnør for Dem, henrevet af Deres strålende Vitalitet. Gid De må bevare den også nu, da De er bleven 50. Men det har vist ingen Fare. Der er ingen herhjemme – og mindst blandt de yngste – der har så friskt et Vejr i sig, så sundt et Åndedrag. Jeg sender Dem min Lykønskning og Hyldest!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Fødselsdag: HB var født 10.8.1877. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage