Henrik Pontoppidan til Gustava Berendsen
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 5. januar 1898

undgå at forarges


5/1 98.
Bakkegårds Allé 6.

Kære Fru Berendsen!

Vi var meget bedrøvede over ikke at træffe Dem forleden, da vi søgte Dem, – men vi kunde ikke telefonere og anmelde vor Ankomst (som De bad om), da vi√ kørte lige herfra ud til Dem og ikke har Telefon her.

Jeg sender nu disse Linjer dels for at takke for Deres venlige Brev1, dels for at ønske Dem alt godt og fredeligt i det nye År, endelig for at bede Dem om ikke at blive 2 forundret over, at jeg ikke straks tilsender Dem den Bog, jeg i disse Dage udgiver2. For det første foreligger der ingen indb. Ekspl af Bogen før om et Par Uger; for det andet er det kun Begyndelsen til en Bog, idet Fortsættelsen udkommer om et Par Måneder og en ny Fortsættelse om endnu et Par Måneder. Jeg vil derfor foretrække at sende Dem Værket, når det foreligger færdigt. De vil også først da få det rette Indtryk af Bogen og undgå at forarges over Ting, som først efterhånden, som Bogens Idé træder klarere frem, kommer i det rette Lys.

3 Modtag nu, kære Frue, de bedste Hilsner fra min Hustru og

Deres
ærbødigst hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Bog: Lykke-Per. Hans Ungdom. tilbage