Henrik Pontoppidan til Gustava Berendsen
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 8. december 1897

et foreløbigt Håndtryk


8 Decb 97.
Bakkegårds Allé 6.

Kære Frue!

Jeg hørte for nogen Tid siden, at De var kommen tilbage her til Byen, og det havde derfor været min Hensigt selv at overbringe Dem medfølgende lille, gamle Bog1, – men en Forkølelse (den Decemberforkølelse, som jo ingen slipper for) har netop i Dag meldt sig hos mig, og jeg nødes derved til endnu at 2 lade et Par Dage hengå, før jeg søger Lejlighed til personlig at hilse på Dem.

Så sender jeg da Bogen som et foreløbigt Håndtryk både af min Kone og mig. Vi har ofte tænkt på Dem og længes begge efter igen at se Dem.

Deres hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] gamle Bog: 2. udg. af Kirkeskuden var netop udkommet. tilbage