Henrik Pontoppidan til Gustav Bauditz
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. september 1931

Vennekredsen svinder


21. Septb. 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Gustav Bauditz!

Tak for den smukke Minde-Artikel1 om Rørvig, som De sendte mig som Hilsen på min 50 Års-Dag2 forleden. Den glædede mig så meget mere, som Vennekredsen fra Rørvigs gode Tid nu svinder mere og mere ind. I Sommer døde Deres Slægtning Jagtjunkeren3. Også til ham knyttede der sig for mig mange glade Erindringer fra hine fjerne Dage. Men 2 nu ligger altså også han på den gamle Kirkegård deroppe.

Modtag hjertelig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Minde-Artikel: i Aalborg Stiftstidende 13.9.1931. tilbage
[2] 50 Års-Dag: d.v.s. HPs 50 års forfatterjubilæum. tilbage
[3] Jagtjunkeren: Forstkandidat, frøhandler og jagtjunker Niels Peter Adolph Bauditz (1863-14.7.1931), en fætter til Sophus Bauditz, Gustavs far. Jagtjunker var en titel der i Rangforordningen af 1746 tilhørte 6. rangklasse nr. 11: "Vores Cancellie-, Jagt-, Ride- og Bergjunkere", der rangerede mellem overauditører og sognepræster i Kbh. tilbage