Gustav Bauditz til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holbergsgade 30. 29. januar 1932

et Par Ords Anbefaling

Holbergsgade 30. K. 29. Jan. 1932.

Digteren
Hr. Dr. phil. Henrik Pontoppidan.

Kære Hr. Pontoppidan!

Jeg beder Dem tilgive mig, at jeg gør Dem Ulejlighed, idet jeg spørger Dem, om det ikke var muligt, at De – som en Gang forhen – vilde give mig et Par Ords Anbefaling, da jeg vil søge et literært Legat, det Rongeske, paa c: 500 Kr. Jeg er i meget stor Pengeforlegenhed paa Grund af alt, alt for knappe Indtægter, og 500 Kr. vil betyde uendelig meget for mig.

De véd, at intet hellere vilde 2 jeg√ end personlig aflægge Dem en Visit; naar jeg i denne Sag henvender mig skriftligt, er det fordi min Kone i Øjeblikket ligger i Sengen af Influenza-Forkølelse, og jeg selv gaar med lidt "Uro" i Kroppen og vil da ikke udsætte Dem for Besøget af en Slags Patient, der maaske ovenikøbet er smittebefængt.

Haabende at De maa befinde Dem vel, er jeg

Deres ærbødigste og for megen Venlighed taknemmelige

Gustav Bauditz.