Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Rørvig. 21. juli 1938

min Fødselsdag


21de Juli 83 [læs: 38].
Rørvig. Nykøbing Sj.

Kære Vilh. Andersen!

Siden jeg igår skrev til Dem om Forholdene her, er der sket det, at Barnedåben, som jeg på Grund af de mange Fremmede måtte flygte fra, er bleven udsat til Månedens sidste Dag. Da det er sket for at få mig til at forlænge Opholdet her, har jeg nu indvilliget heri; og det er derfor umuligt for mig at tage mod Deres og Deres Frues venlige Indbydelse til at tilbringe min Fødselsdag hos Dem. Derimod er det mit Håb, at De begge, dersom Vejret på Søndag bliver nogenlunde tåleligt, vil smutte herover til en lille landlig Frokost Klk 12½ med efterfølgende Køretur, og Aftensmad et eller andet Sted i det grønne; og det Håb deles både af min Datter og Svigersøn og den Ungdom, der som sædvanlig ferierer her i Sommertiden. Det synes jo, som om Vejrets Luner nu har haft sin Tid, så der kan være Udsigt til, at Planen kan virkeliggøres.

De venligste Hilsner og min bedste Tak

Deres hengivne
H. Pontoppidan