Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Rørvig. 20. juli 1938

stryge mit sædvanlige Fødselsdagsgilde

f. T. Rørvig. 20/7 38.

Kære Professor!

Jeg synes, jeg bør lade Dem vide, at jeg på Grund af en nær forestående Dåbshøjtidelighed her med mange, for mig temmelig fremmede Gæster har bestemt mig til at stryge mit sædvanlige Fødselsdagsgilde denne Gang og rejse hjem tidligere end ellers. Sommervejret er jo heller ikke så godt, som det gerne skulde være til en Havefest. I de første Uger af Opholdet her havde vi daglig Ild i Kakkelovnen, og siden har√ Tilstanden vekslet med Kulde og Hede, Regn og Solskin på en Måde, der har indvirket 2 lidt uheldigt på en ældre Organisme som min.

Jeg håber nu, at det må blive mig forundt ret snart at se Dem og Deres Frue på Holmegårdsvej, når jeg er kommen tilbage dertil og igen er i Stand til at svinge et Bæger mellem Venner. Foreløbig mine bedste Hilsner til Dem begge.

Deres hengivne
H. Pontoppidan