Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Lindersvold Skovridergård. 25. juli 1934

Røret når her festes


25 Juli 34.
f.T. Lindersvold Skovridergård

Kære Vilh. Andersen!

Det var meget ærgerligt, at min Hørelse ikke slog til, da De i Går glædede mig med en Opringning i Anledning af min Fødselsdag. Det var jo ikke noget "rundt" År, jeg fyldte, men tværtimod et ualmindelig kantet, nemlig 77. Ellers har Året været sjælden rigt på disse "runde" Fødselsdage i min Familje- og Vennekreds 2 og vedbliver at være det. Det begyndte straks i Januar, da min herværende Svoger fyldte 70. I Februar blev min ældste Datter 50; forleden fejrede vi Elses 40 Årsdag i Rørvig. Snart går De selv om et rundt Hjørne, og i December bliver Galschiøt 90.

Skovridergården her er f.T. et Gæstehjem for hele Familjen. Alene fra Rørvig er vi seks. Gid De og Deres Frue havde kunnet kigge ind til os i Går. Jeg tror, det vilde have moret Dem at se Røret i denne gamle Gård, når her festes.

Blot disse Linjer med Tak og Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan