Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 7. december 1942

en Introduktion


7/12 42
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Frk. Ingb. Andersen!

Det overraskede mig unægtelig, at De vovede at trykke 4000 Ekpl. af min lille Bog. Jeg har ikke selv så stor Tiltro til den; men jeg går naturligvis med Glæde ind på Tilbudet, og gør det med en oprigtig Tak. Også for Tilbudet om 1200 Kr. i Forskud er jeg taknemlig. Når vi er kommen ind i det nye År, vil jeg tillade mig at gøre Brug af det. Men derom til den Tid.

Jeg vedlægger et Par Skriftsider, en Tilføjelse, der ved en Forglemmelse ikke kom med, da jeg forleden sendte Manuskriptet. Det er nogle Indledningslinjer, en Introduktion, som dårligt kan undværes.

Jeg vil jo helst selv læse Korrekturen, når Bogen trykkes; men skal dette kunne ske, må der vistnok ikke tøves. Den tidlige Vinter har taget slemt på mine Kræfter. – Venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.