Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 20. januar 1940

en Fortsættelse


20 Jan. 40.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Direktør Ingeborg Andersen!

Jeg sender hermed et lille Manuskript, der er tænkt som en Fortsættelse af de små Mindebøger, jeg i de senere År har udsendt. Dersom Forlaget trods de urolige Tider vil udgive det, går jeg ud fra, at det bliver i samme Skikkelse og på de samme Betingelser som de tidligere. Kun mener jeg√, det måske vil være rigtigst, at Antallet af Eksemplarer reduceres noget. Jeg foreslår f.Eks. 3000 Ekpl. Eller – bedre – 2500.

De vil gøre mig en Tjeneste ved ikke at lade Bladene tilflyde nogen Meddelelse om denne Bagatel, før den virkelig skal udkomme. Derimod vil jeg sætte Pris på, at den sættes i Arbejde, såsnart Forlaget har bestemt sig for den.

De venligste Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.