Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 25. juli 1939

skal tænke nærmere over Sagen


25 Juli 39.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Direktør Ingeborg Andersen!

Jeg er lige kommen hjem fra Landet; derfor er dette Svar på Deres venlige Brev med Tilbudet om at genoptrykke "Drengeår" beklageligvis blevet slemt forsinket. Jeg er i Øjeblikket ikke en Gang i Stand til at tage bestemt Standpunkt til dette Tilbud. Min første Tanke var, at det måske vilde være rigtigst at se Tiden an og se, om Salget af disse Småbøger vil holde sig, for ikke ved 2 et Optryk af en enkelt af dem at forpurre Muligheden for en Gang at få dem samlet. Men jeg skal tænke nærmere over Sagen, og foreløbig blot bede Dem være forsikret om, at jeg i alle Tilfælde er og forbliver Deres og Forlagets

uforanderligt hengivne
Henrik Pontoppidan.