Henrik Pontoppidan til Michael Ancher
Sendt fra Saunte. 11. juni 1919

Deres mandig-stærke Kunst

f.T. Saunte.
11.6.19.

Kære Mich. Ancher!

For sent erfarede jeg herude på Bondelandet, at De holdt Fødselsdag og fyldte de bedrøvelige 70. Jeg kunde derfor ikke sende Dem min Condolens på selve Dagen, og hvad der kommer post festum er uden Betydning. Alligevel skal De vide, at jeg i al Stilhed har tænkt meget på Dem i disse Dage, har takket Dem for Deres Venskab og frem for alt for Deres mandig=stærke Kunst. Jeg har i Tankerne gennemgået hele den lange Række af Deres Skagensbilleder og følt ikke alene en dyb Glæde derved men også en så stærk Længsel, at om jeg ikke havde været 2 bundet, blandt andet af min Sygdom, var jeg straks rejst til Skagen og til Dem.

Ja, Tak for alt, kære Ancher, og gid De endnu i mange År må være arbejdsdygtig til Glæde for os allesammen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan