Michael Ancher til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skagen. 18. juni 1919

en gribende Skønhed

Skagen 18.6.19

Kjære Pontoppidan!

Det var en stor Glæde at faa Fødselsdagsbrev fra Dem; naturligvis havde den været endnu større, hvis De selv var kommen, det havde været Fest; men blot, at De kunde tænke derpaa, er jeg meget taknemmelig for.

Naar man naar den Milepæl, og kaster Blikket tilbage, staar jo Fortiden i en lysende Glans, og i Glansen ser jeg Dem, 2 hvis Venskab altid har været mig dyrebart, paa en meget fremtrædende Plads. Rigtignok har De selv talt om Minderne i Deres Bog, som var de blodløse Skygger, der Intet er værd, men ved slig en Leilighed hvor man hører fra Venner, man ikke har set længe, bliver de levende.

Hav derfor Tak for dem og for alle de gode Ord, og dertil maa jeg endnu føie en Tak, nemlig for det deilige sønderjydske Digt, der eier en 3 gribende Skønhed, er et Mesterværk.

Og modtag saa mange hjertelige Hilsener og Ønsker om, at De maa blive rask, saa rask, at De endnu kan skrive mange Mesterværker.

Min Kone beder mig hilse Dem mange Gange.

Deres hengivne
Michael Ancher