Henrik Pontoppidan til Jeppe Aakjær
Sendt fra Saunte. 23. maj 1919

daglig Behandling med Elektricitet

f.T. Saunte.
23.5.19.

Kære Åkjær!

Da jeg sidst skrev til Dem, var jeg Hospitalslem. Lægerne stillede mig dengang i sikker Udsigt, at de snart skulde få Bugt med de hæslige Nervesmerter, jeg længe har lidt af. I Tillid hertil gav jeg Dem et Løfte om et Bidrag til Deres Årsskrift, hvilket jeg jo længe har skyldt Dem. Imidlertid har Lægerne så langt fra holdt deres Løfte, at jeg i den senere Tid trods daglig Behandling med Elektricitet har været mere plaget end nogensinde. Jeg har ikke Ro hverken Nat eller Dag og må efter al Sandsynlighed i den nærmeste Fremtid påny til København 2 enten for at gennemgå en Behandling med Røntgenstråler eller en Operation. Under disse Forhold er jeg ude af Stand til at indfri mit Ord til Dem, hvad der gør mig meget ondt, ikke fordi jeg just tror, at De går glip af så meget ved at snydes for det Bidrag, men fordi jeg måske nu sætter Dem i Forlegenhed. Det må De i så Fald skrive mig på Regning, indtil jeg bliver betalingsdygtig eller uhelbredelig insolvent.

Forfatterstævnet1 er nu sluttet. Det var mig en virkelig Sorg, at jeg ikke kunde være med, og det gjorde mig ondt at se, hvormange af vore Forfattere der blev borte fra dette meget betydningsfulde Møde, hvor både Sverrig og Norge var så smukt repræsenteret.

Bliv nu ikke altfor gnistrende vred på

Deres gode Ven
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Forfatterstævnet: det første nordiske forfatterstævne åbnedes 18.5.1919. HP fik som æresmedlem af den danske forfatterforening en speciel invitation af formanden Sophus Michaëlis, se brev 10.5.1919. tilbage