Henrik Pontoppidan til Jeppe Aakjær
Sendt fra Snertinge. 15. november 1901

et Afmagtstegn


15d Novb. 1901.
Snertinge.

Hr. J. Åkjær!

De må tage fejl. Jeg veed ikke af, at jeg nogensinde har skrevet om St. Blicher. Jeg har i Anledning af Deres Forespørgsel1 gennemrodet, hvad jeg har liggende af gamle Avisartikler etc; men kun et eneste Sted har jeg truffet Blichers Navn, det er en Artikel om Anton Nielsen i "Politiken" for 9d Marts 1897. Han er√ her omtalt ganske flygtigt, så det kan næppe være til disse Par Linjer, at De sigter; – men andet veed jeg altså ikke at henvise til.

Jeg har netop idag læst Deres smukke Digt2 i "Ungdom". Også for mig gemmer Karup Å og Egnen deromkring mange kære Minder. Jeg har som Dreng levet to Sommere i Blichers gamle Præstegård i Thorning og har også senere været der som Turist. Sidste Gang – det er vel snart tyve År siden3 – gik jeg fra Karup4 Kro til Herning over lutter Hede. Nu ser der vel helt anderledes 2 ud men næppe smukkere.

De skriver, at De for Tiden beskæftiger Dem med Blicher. Det plejer hos en Jyde at betyde, at han føler Hjemlængsler efter Fastlandet. Jeg selv er ikke fri for at huse samme Svaghed. For – ikke sandt? – et Afmagtstegn er det jo dog altid, når Hjemmet begynder at drage. Det kan det gøre tidsnok.

Modtag en venlig Hilsen fra

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Forespørgsel: kendes ikke. tilbage
[2] Digt: "Ved Karup Aa" fra 13.7.1901, der blev trykt i digtantologien Ungdom, 1901, redigeret af Louis Levy. Aakjær fortæller herom: "Digtet honoreredes af Ernst Bojesen med 10 Kr. Det var nøjsomme Tider." (J. Aakjær: Samlede Digte, 1931). tilbage
[3] tyve År siden: Nok sommeren 1884 da HP tog fra Århus til Viborg på sin vej til Randers, iflg. Arv og Gæld, s. 95. tilbage
[4] < Krarup tilbage