Henrik Pontoppidan om Søibergs nye Bog

Om Harry Søibergs nye Bog "Meta" skriver Henrik Pontoppidan følgende:

Gammelt Eventyrstof er i denne Bog bleven fornyet og gjort levende af en højt begavet Digter. Hvad sikkert ikke vilde være lykkedes andre, har Søiberg kunnet gøre, fordi han er vor eneste virkelig naive Digter. I hans højstemte Sprog – paa én Gang primitivt og kunstnerisk forædlet – hører man stadig Folkevisens Toner fortroligt genklinge. At udforske Menneskehjertets Krinkelgange er ikke hans Sag; men den hele Skildring med dens mange omkvædagtige Gentagelser bæres af en Naturfølelse saa øm og højtidsfuld som i noget dansk Digterværk siden Christian Winthers Dage.

Henrik Pontoppidan.