En Berigtigelse

I Politikens Lørdagsnumer findes en lille Artikel om Strindbergs Forsøgsteater, hvori der anføres, at ogsaa jeg tænker paa at medvirke.

Jeg finder Anledning til at oplyse, at dette beror paa en Misforstaaelse. End ikke et almindeligt gammeldags Teaterstykke med samtalende Personer har jeg nogensinde vovet for Alvor at byde mine Ævner. Og naar Forsøgene nu gælder Skuespil, hvis Hovedperson slet ikke taler, og hvis Bifigurer maaske slet ikke ses – saa gaar dette saa langt over min Forstand, at jeg i det højeste kan medvirke som en tavs, men oprigtig Beundrer.

Henrik Pontoppidan