Nyhedsbrev 99

SELSKABETS MØDEPROGRAM

Onsdag 25. maj kl. 17:00

Årsmøde og generalforsamling

Årsmødet afholdes i Bethesda, Rømersgade 17, Kbhvn. K. Til foredraget er der adgang for ikke-medlemmer mod entré: 50 kr. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Kl. 17.00:

Foredrag v/cand.mag. Katja Gottlieb: "Paa et par Smaating nær". Om udviklingen i de forskellige udgaver af Lykke-Per. Med udgangspunkt i speciale-afhandlingen Smagssag – En editionsfilologisk undersøgelse af Henrik Pontoppidans Lykke-Per med særligt henblik på inspirationen fra Nietzsche, KU 2001.

Derefter:

Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer Gunnar Jørgensen.
4. Valg af bestyrelse. De siddende medlemmer er villige til genvalg med undtagelse af Flemming Behrendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet.

Fredag 12. – søndag 14. august:

Sommermøde med hovedtema: Henrik Pontoppidans natursyn

på Tisvilde Højskole. Se programmet her.