Nyhedsbrev 98

I sporet af Pontoppidan

Lørdag 14. maj kl. 14-17

Lise Jørgensen og Flemming Behrendt, Helene Kvint og Thomas Knuth-Winterfeldt.

Kl. 14 Velkomst og kort om arrangementets forløb.

kl.14:10 Projektleder og skuespilforfatter Lise Jørgensen, Teater BorderLine, om tilblivelsen af Pontoppidan-audio-walk.

Kl. 14:20 "På sporet af Pontoppidan". Interview/artist talk med forfatteren til Livsrusen, Flemming Behrendt.

Kl. 15:30 Pause med kaffe, te og kage 20 min.

Kl. 15:50-17:20 Audio-walk om Henrik Pontoppidan med udgangspunkt i hans tilknytning til Rørvig. Audio-walken er dramatiseret og tager os på en 3 km lang gåtur gennem Sandflugtsplantagen, hvor vi hører om Henriks Pontoppidans liv med nedslag i nogle af hans værker. Medvirkende: Helene Kvint og Thomas Knuth-Winterfeldt.

Sted og udgangspunkt: Rørvig Kirke, Rørvig Kirkevej 43, 4581 Rørvig.

Der er ingen tilmelding og arrangementet er gratis. Medbring høretelefoner og smartphone.

Arrangeret i samarbejde med BOK - Odsherred Biblioteker og Kulturhuse, Geopark Odsherred, Anneberg Kulturpark og Foreningen Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens venner.

SELSKABETS MØDEPROGRAM

Onsdag 25. maj kl. 17:00

Årsmøde og generalforsamling

Årsmødet afholdes i Bethesda, Rømersgade 17, Kbhvn. K. Til foredraget er der adgang for ikke-medlemmer mod entré: 50 kr. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Kl. 17.00:

Foredrag v/cand.mag. Katja Gottlieb: "Paa et par Smaating nær". Om udviklingen i de forskellige udgaver af Lykke-Per. Med udgangspunkt i speciale-afhandlingen Smagssag – En editionsfilologisk undersøgelse af Henrik Pontoppidans Lykke-Per med særligt henblik på inspirationen fra Nietzsche, KU 2001.

Derefter:

Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer Gunnar Jørgensen.
4. Valg af bestyrelse. De siddende medlemmer er villige til genvalg med undtagelse af Flemming Behrendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet.

Fredag 12.- søndag 14. august:

Sommermøde med hovedtema: Henrik Pontoppidans natursyn

på Tisvilde Højskole. Se programmet her.